Contoh Pendahuluan Assignment Ctu 001

 

SEPATAH KATA

نمو اسفأ روش نم لاب ذعو هفغتسو يدتسو عتسو هدح ل دح إهد دحم أ دشأو  ا  ضي نمو  ضم  ل هدي نم ااأ ائ ثك اس و حصو  ىو  ل ىص رو 

Buku ini terhasil daripada ringkasan pendapat-pendapat daripada guru-gurusaya yang telah banyak menaburkan ilmu kepada umat Islam. Para ulamak inilahyang menanggung amanah Allah SWT daripada ilmu-ilmu sertamemperjuangkan Ad-Deen ini dengan sebenar-benar perjuangan. Merekalahyang mengajar jalan-jalan kepada setiap generasi agar mereka berjuang di jalanyang benar di samping mereka beriktikad dengan akidah yang suci bersihdaripada sebarang kekufuran, mereka juga memahami dan mendalami apa yangberlaku pada persekitarannya.Begitulah juga wahai para penuntut ilmu yang meneguk ilmu-ilmu daripadasumber suci kalam para ulamak yang mulia, mereka (para ulamak) inilah yangmenjadi pembantu yang paling kanan, yang selalu berjaga malam, yang menjadipelindung dan pembela umat, bertahan dengan pelbagai kesakitan semata-matamahu menyampaikan Islam yang sempurnaSekian terima kasihKETUAKUMPULAN 2

3

Как это тебе нравится. Он аккуратно размазал приправу кончиком салфетки. - Что за отчет. - Производственный. Анализ затрат на единицу продукции.

0 thoughts on “Contoh Pendahuluan Assignment Ctu 001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *